doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Úvodna stránka

24.06.2016 15:56

Univ.-Doz. Antonín Kozoň, Ph.D.

sa zapodieva problematikou socializácie, psychoterapie a  výskumom psychosociálne a zdravotne postihnutých jedincov s poruchami správania. Zameriava sa na teoretické východiska pre tvorbu efektívnejších programov sociálnej integrácie a pracovnej rehabilitácie, ktoré rešpektujú právo jedinečnosti každého človeka na svoj zmysluplný život. S touto orientáciou sa tiež podieľal pedagogickou činnosťou na príprave špeciálnych pedagógov na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Jana Amosa Komenského v Prahe a na vzdelávaní budúcich odborníkov v odbore sociálna práca na Ústave rómskych európskych štúdií Sv. Alžbety v Banskej Bystrici. Je vedúcim Katedry pedagogických disciplín Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove. Absolvoval dlhodobý výcvik v krátkodobej psychoanalyticky orientovanej psychoterapii. Zaoberá sa psychotraumatológiou a psychoterapiou posttraumatickej stresovej poruchy. Je zapísaný v Zozname psychoterapeutov SR a  je certifikovaný psychoterapeut Európskej asociácie pre psychoterapiu - EAP.

—————


POZVÁNKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU

17.02.2016 20:40

Medzinárodná virtuálna vedecká konferencia VÍZIA POSTAVENIA ŽENY A MUŽA V TRADIČNEJ RÓMSKEJ KULTÚRE vo štvrtok dňa 8.12.2016 na www.sposointe.eu

Zúčastní sa diskusného fóra vedeckej konferencie na www.sposointe.eu vo štvrtok dňa 8.12.2016 od 10.00-12.00 hod. a 13.00-15.00 hod. Konferenčné referáty sú zverejnené a dostupné v kolektívnej monografii - klikni: KOZOŃ, A. a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf

—————


Knihy

07.01.2016 20:05

RECENZIA kolektívnej monografie Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V.Kusin)

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ, ISSN 1335-1109, č.1/2015.   Prof. PhDr. Vasko Kusin, DrSc. RECENZIA.doc - klikni na stiahnutie

—————

14.10.2015 12:15

PAVLOVIČOVÁ, Anna. 2015. Humanistický integrovaný prístup v práci s ľuďmi s floridnými psychiatrickými diagnózami. Trenčín : SpoSoIntE, 2015. 152s. ISBN 978-80-89533-16-9.

Pavlovičová Humanisticky prístup v práci s ľuďmi...pdf - klikni na stiahnutie

—————

15.02.2015 20:18

KOZOŇ, Antonín a kol. 2014. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 402 s. ISBN 978-80-89533-12-1.

KOZOŇ, Antonín a kol. 2014. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. Trencin, SpoSoIntE, 2014, 402 s. pdf - klikni na stiahnutie

—————

02.12.2013 22:01

KOZOŇ, Antonín a kol. 2013. Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín : SpoSoIntE, 2013. 474 s. ISBN 978-80-89533-10-7.

KOZOŇ, Antonín a kol. Etické otázky socializacie sociálnej práce a príbuznych vedných disciplín.pdf - klikni na stiahnutie

—————

10.12.2012 18:20

KOZOŇ. Antonín a kol. Etické otázky (ne)slobody. Trenčín : SpoSoIntE, 2012. 214 s. ISBN 978-80-89533-09-1.

Antonín Kozoň a kol. Etické otázky (ne)slobody.pdf - klikni na stiahnutie

—————

02.10.2012 22:15

Kozoň, A.: Penitenciárna psychoterapia recidivistov. Liečebná výchova kriminálnej osobnosti. Bratislava : S-ZNV, 1987, 55 s.

Kozoň, A.  Penitenciárna psychoterapia recidivistov.pdf - jedinečná publikácia, klikni na stiahnutie

—————

15.01.2012 18:12

Kozoň, A.: Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Trenčín, SpoSoIntE, 2012, 72 s. ISBN 978-80-89533-08-4.

Kozoň, A Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Trencin 2012.pdf (625,6 kB) - obálka a obsah

—————

31.12.2011 15:56

Radková, L. a kol: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

Radková L. a kol. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Sposointe, 2011.pdf - klikni na stiahnutie

—————

29.09.2011 08:52

Kozoň, A.: Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 45s. ISBN 978-80-89533-05-3.

Zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia .ISBN 978-80-89533-05-3.pdf (443,5 kB) - obálka a obsah 

—————

01.07.2011 21:37

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M.: Profesionálna rodina. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 144s. ISBN 978-80-89533-03-9.

Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M. Profesionálna rodina.pdf - klikni na stiahnutie

—————

01.07.2011 21:29

Kozoň, A.: Sociálna patológia. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 80s. ISBN 978-80-970121-9-9.

Kozoň, A. Sociálna patológia - obsah.pdf (310 kB) - obsah.pdf 

—————

23.06.2011 20:24

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol. 2011. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol._ Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————

26.04.2011 22:00

Kozoň, A. - Hejdiš, M.: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Zborník abstraktov.Trenčín: SpoSoIntE, 2011. ISBN 978-80-89533-01-05

Kozoň A. - Hejdiš M. Profesionálna rodina - Zbornik abstraktov.pdf (819,3 kB)

—————

23.02.2011 09:16

Kozoň, A. - Hejdiš, M.: Profesionálna rodina. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 23s. ISBN 978-80-89533-00-8.

Kozoň A. - Hejdiš M. Profesionálna rodina - Zbornik abstraktov.pdf (819,3 kB) 

—————

14.08.2010 15:44

Kozoň, A.: Metódy rozvíjania sociálnych zručností. Trenčín: SpoSoIntE, 2010, 71s. ISBN 878-80-970121-8-2.

Kozoň, A. Metódy rozvíjania sociálnych zručností - obálka a obsah.pdf (468,3 kB) - obálka a obsah.pdf (468,3 kB)

—————

14.08.2010 15:22

Kozoň, A.: Patopsychológia psychopatológia postihnutých v socializácii. Trenčín: SpoSoIntE, 2010, 174s. ISBN 978-80-970121-7-5.

Kozoň, A. Patopsychológia psychopatológia postihnutých v socializácii - obálka a obsah.pdf (400,1 kB)

—————

01.12.2009 09:50

Kozoň, A.: Sociálna práca s rizikovým klientom. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 68s. ISBN 978-80-970121-6-8.

Kozoň, A.: Sociálna práca s rizikovým klientom - obálka, obsah. pdf (920,2 kB) 

—————

18.07.2009 19:31

Kozoň, A.: Špecifiká zaobchádzania s odsúdenými vo väzení. Trnava: Personal Consultant, 2006, 172s. ISBN 80-969455-8-0.

Kozoň, A. Zaobchádzanie s odsúdenými vo väzení - obálka.pdf (288,9 kB)

—————

18.07.2009 16:33

Kozoň, A.: Základy pedagogiky. Trenčín: SpoSoInte, 2009, 61s. ISBN 978-80-970121-0-6.

Kozoň, A.: Základy pedagogiky - obálka.pdf (125 kB)

—————

18.07.2009 16:28

Kozoň, A.: Pedagogický výskum. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 56s. ISBN 978-80-970121-1-3.

Kozoň, A.: Pedagogický výskum - obálka.pdf (116,9 kB)

—————

18.07.2009 16:25

Kozoň, A.: Psychológia osobnosti v socializácii. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 160s. ISBN 978-80-970121-2-0.

Kozoň, A.: Psychológia osobnosti v socializácii - obálka.pdf (394,7 kB)

—————

18.07.2009 15:53

Kozoň, A.: Úvod do patopsychológie postihnutých. Trnava: Personal Consultant, 2007, 156s. ISBN 978-80-969668-3-7.

 Kozoň, A._ Úvod do patopsychológia postihnutých - obálka.pdf (280 kB)

—————


FOTO Workshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA v stredu dňa 20.5. 2015 o 10.00 hod. v Piesťanoch

/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/p1120820-jpg/
/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/p1120813-jpg/
/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/img-20150520-100642-jpg/
/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/img-20150520-101853-jpg/
/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/img-20150520-102722-jpg/
/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/img-20150520-103200-jpg/
/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/p1120835-jpg/
/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/img-20150520-113142-jpg/
/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/img-20150520-124456-jpg/
/album/foto-workshop-s-medzinarodnou-ucastou-obchodna-etika-v-stredu-dna-20-5-2015-o-10-00-hod-v-piestanoch/img-20150520-133700-jpg/

—————