doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Archív článkov

18.07.2009 15:53

Kozoň, A.: Úvod do patopsychológie postihnutých. Trnava: Personal Consultant, 2007, 156s. ISBN 978-80-969668-3-7.

 Kozoň, A._ Úvod do patopsychológia postihnutých - obálka.pdf (280 kB)

—————

18.07.2009 15:48

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.): Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca spoločnosti. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2009, 555s. ISBN 978-80-89271-63-4.

Hejdiš, M. - Kozoň, A. (Ed.) Sociálna a ekonomická nudza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————

18.07.2009 15:25

Kozoň, A.: Príbehy ľudí s neurózou. Trnava: Personal Consultant, 1999, 134s. ISBN 80-968127-1-8.

Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. Príbehy s neurózou.pdf  

—————