doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


BUNDZELOVÁ, K., RADI, F. 2013. Postupy a odporúčania pri písaní záverečných prác. Trenčín : SpoSoIntE, 2013. 108 s. ISBN 978-80-89533-11-4.

02.12.2013 22:12

—————

Späť