doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Bundzelová, Katarína - Radi, František. 2014. Príručka k písaniu záverečných prác. Trenčín : SpoSoIntE, 2014, 111 s. ISBN 978-80-89533-13-8.

20.09.2014 19:35

—————

Späť