doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A.: Metódy rozvíjania sociálnych zručností. Trenčín: SpoSoIntE, 2010, 71s. ISBN 878-80-970121-8-2.

14.08.2010 15:44

—————

Späť