doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A.: Špecifiká zaobchádzania s odsúdenými vo väzení. Trnava: Personal Consultant, 2006, 172s. ISBN 80-969455-8-0.

18.07.2009 19:31

—————

Späť