doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Milí priatelia, tak sa na Vás teším! 20. júla 2019 o 14:30 hod sa stretneme v Bratislave už na ôsmom pochode Hrdí na rodinu.

19.06.2019 09:33

—————

Späť