doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Milí priatelia, stretli sme 20. júla 2019 v Bratislave už na ôsmom pochode Hrdí na rodinu.

19.06.2019 09:33

—————

Späť