doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


PAVLOVIČOVÁ, Anna. 2015. Humanistický integrovaný prístup v práci s ľuďmi s floridnými psychiatrickými diagnózami. Trenčín : SpoSoIntE, 2015. 152s. ISBN 978-80-89533-16-9.

14.10.2015 12:15

—————

Späť