doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Radková, L. a kol.: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

15.01.2012 18:00

—————

Späť