doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Workshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKA v stredu dňa 20.5. 2015 o 10.00 hod. v Piesťanoch - pozri foto

13.05.2015 20:31

Pozývame Vás na worskshop s medzinárodnou účasťou OBCHODNÁ ETIKAOBCHODNÁ ETIKA

dňa 20.5.2015 o 10,00 hod. do hotela Park Avenue,

Beethovenova 3, Piešťany,

kde sa uskutoční pod záštitou

doc. Ing. Džalala Gasymova, PhD. predsedu Správnej rady Vysokej školy Danubius

prof. PhDr. Miroslava Daniša, CSc. rektora Vysokej školy Danubius

prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Organizátori podujatia

Ústav aplikovanej etiky Vysokej školy Danubius

a

Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza  -  TF KU RuŽomberok

 

PROGRAM

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV          9,00  -  10,00

OTVORENIE WORKSHOPU (REKTOR VŠD - PROF. PhDr. M. DANIŠ, CSc.)  10,00 -  10,15

PREDSTAVENIE  ČINNOSTI ÚSTAVU APLIKOVANEJ ETIKY VŠD

(PROF. ThDr. Ing. V.M.I. SZANISZLÓ, OP, PhD. riaditeľ )       10,15  - 10,30 

PREDNÁŠKY:

Prof. P.F. ROETTIG : Universität Leoben, Rakúsko

Doc. PhDr. B. MALÍK, PhD. -  FSŠ Vysoká škola Danubius

ThDr. R. BALÁK PhD. -  FF  Univerzita Cyrila a Metoda Trnava

Prestávka  15 min.

Doc. ThDr. J. SPUCHĽÁK, PhD. - FSŠ Vysoká škola Danubius

Doc. PhDr. Ľ. HAJDUK, Ph.D., mim. prof. - Paneurópska vysoká škola 

DISKUSIA – UZNESENIA - ZÁVER  12,30

RAUT  14,30

Prezentácia 3 UAE VSD.ppt (1569792)

 

—————

Späť