doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Zakladateľka tradičnej rodinnej výchovy v detských domovoch Dobromila Iva Vaňková: "Deti sú budúcnosť národa. Nie je to fráza, je to realita." - Aktívna účastníčka protinacistického a protikomunistického odboja.

23.04.2019 16:43

—————

Späť