doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Rektor VŠZaSV sv. Alžbety prof. MUDr.Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. mult. slávnostne otvára konferenciu

Rektor VŠZaSV sv. Alžbety prof. MUDr.Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. mult. slávnostne otvára konferenciu

—————

Späť