doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Publikácie

04.02.2017 18:30

SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

  Klikni na stiahnutie: Sawicki-Šoková Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka  

—————

14.10.2015 12:19

PAVLOVIČOVÁ, Anna. 2015. Systém poskytovania sociálnych služieb. (Pohľad praktika).Trenčín : SpoSoIntE, 2015. 74s. ISBN 978-80-89533-17-6.

Pavlovičová System socialnych sluzieb - obálka, obsah.pdf (404748)

—————

20.09.2014 19:35

Bundzelová, Katarína - Radi, František. 2014. Príručka k písaniu záverečných prác. Trenčín : SpoSoIntE, 2014, 111 s. ISBN 978-80-89533-13-8.

  Bundzelová, K. - Radi, F. 2014. Príručka k písaniu závrečných prác - obálka, obsah.pdf (534750)

—————

20.09.2014 16:21

Kozoň, Antonín. 2014. Základy psychológie. Trenčín : SpoSoIntE, 2014. 118 s. ISBN 978-80-89533-14-5.

Kozoň A. Základy psychológie -obálka, obsah.pdf (547,7 kB)

—————

02.12.2013 22:12

BUNDZELOVÁ, K., RADI, F. 2013. Postupy a odporúčania pri písaní záverečných prác. Trenčín : SpoSoIntE, 2013. 108 s. ISBN 978-80-89533-11-4.

Bundzelová K., Radi. F. 2013. Postupy a odporúčania pri písaní záverečných prác.pdf (Obálka a obsah)

—————

15.01.2012 18:00

Radková, L. a kol.: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

  Radková L. a kol. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Sposointe, 2011.pdf  - klikni na stiahnutie

—————

23.06.2011 20:07

Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol.: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

  Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol._ Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti..pdf (4,5 MB)

—————

03.11.2010 10:46

Nečas, S. a kol. (Ed.): Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Praha: SVŠEŠ, VŠZaSP sv. Alžbety, SpoSoIntE, 2010, 600s. ISBN 978-80-86744-84-1.

 Nečas, S. a kol. (Ed.) Sociální, ekonomické, právni a bezpečnostní otázky současnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————

01.12.2009 09:25

Sawicki, S. (ed.) a kol.: Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, 194s. ISBN 978-80-7414-162-1.

Sawicki, S. (Ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti.pdf - klikni na stiahnutie

—————

01.12.2009 09:13

Kozoň, A. - Čavarová, J. (Ed.): Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, odsúdených a obvinených. Bratislava: GR ZVJS, 2004, 251s. ISBN 80-969244-3-5.

Klikni na stiahnutie: Kozoň, A. - Čavarová, J.  Duševné zdravie...pdf

—————