doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Fotogaléria: 1. Česko-Slovenská vedecká konferencia Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti

/album/fotogaleria/p1010032-jpg/
/album/fotogaleria/p1010045-jpg/
/album/fotogaleria/p1010048-jpg/
/album/fotogaleria/p1010050-jpg/
/album/fotogaleria/p1010074-jpg/
/album/fotogaleria/p1010087-jpg/
/album/fotogaleria/p1010071-jpg/
/album/fotogaleria/p1010072-jpg/

—————


Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety - Banská Bystrica - Štátne záverečné skúšky Mgr. v odbore Sociálna práca v roku 2011

/album/fotogaleria-ustav-europskych-romskych-studii-vszasp-sv-alzbety-statne-zaverecne-skusky-mgr-socialna-praca/p1060190-jpg/
/album/fotogaleria-ustav-europskych-romskych-studii-vszasp-sv-alzbety-statne-zaverecne-skusky-mgr-socialna-praca/p1060204-jpg/
/album/fotogaleria-ustav-europskych-romskych-studii-vszasp-sv-alzbety-statne-zaverecne-skusky-mgr-socialna-praca/p1060242-jpg/
/album/fotogaleria-ustav-europskych-romskych-studii-vszasp-sv-alzbety-statne-zaverecne-skusky-mgr-socialna-praca/p1060244-jpg/
/album/fotogaleria-ustav-europskych-romskych-studii-vszasp-sv-alzbety-statne-zaverecne-skusky-mgr-socialna-praca/p1060263-jpg/
/album/fotogaleria-ustav-europskych-romskych-studii-vszasp-sv-alzbety-statne-zaverecne-skusky-mgr-socialna-praca/p1060289-jpg/

—————


3. Česko-Slovenská vedecká konferencia Sociálna integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

/album/fotogaleria-fotogaleria/p1010011-1-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria/p1010013-1-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria/p1010014-1-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria/p1010017-1-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria/p1010024-1-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria/p1010038-1-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria/p1010040-1-jpg/
/album/fotogaleria-fotogaleria/p1010041-1-jpg/

—————


Štátne záverečné skúšky Mgr. v študijnom odbore Sociálna práca dňa 13. 4. 2012 - Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety - Banská Bystrica

/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-mgr-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-13-4-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica-/a2012-04-13-08-09-13-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-mgr-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-13-4-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica-/a2012-04-13-08-11-50-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-mgr-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-13-4-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica-/a2012-04-13-08-21-21-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-mgr-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-13-4-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica-/a2012-04-13-08-21-51-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-mgr-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-13-4-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica-/a2012-04-13-08-23-13-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-mgr-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-13-4-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica-/a2012-04-13-10-49-52-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-mgr-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-13-4-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica-/a2012-04-13-14-04-47-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-mgr-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-13-4-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica-/a2012-04-13-14-15-26-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-mgr-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-13-4-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica-/a2012-04-13-14-17-53-jpg/

—————


Štátne záverečné skúšky Bc. v študijnom odbore Sociálna práca dňa 15. 5. 2012 - Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety - Banská Bystrica

/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-bc-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-15-5-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica/p1090758-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-bc-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-15-5-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica/p1090754-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-bc-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-15-5-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica/p1090756-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-bc-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-15-5-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica/p1090760-jpg/
/album/fotogaleria-statne-zaverecne-skusky-bc-v-studijnom-odbore-socialna-praca-dna-15-5-2012-ustav-romskych-europskych-studii-vszasp-sv-alzbety-banska-bystrica/p1090757-jpg/

—————


Promócie absolventov Bc. a Mgr. štúdia v odbore Sociálna práca dňa 2. 6. 2012 - Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sáry de Marseille VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici

/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090822-jpg2/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090829-jpg1/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090837-jpg1/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090844-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090845-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090853-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090903-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090912-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090923-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090932-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090945-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090952-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090974-jpg/
/album/promocie-absolventov-bc-a-mgr-studia-v-odbore-socialna-praca-dna-2-6-2012-ustav-romskych-europskych-studii-sv-sary-de-marseille-vszasp-sv-alzbety-v-banskej-bystrici2/p1090984-jpg/

—————


Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sáry de Marseille VŠZaSP sv. Alžbety v Banskej Bystrici - slávnostné otvorenie AR 2012-2013 dňa 9.11.2011 v nových priestoroch + slávnostná imatrikulácia študentov

/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110432-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110433-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110430-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110435-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110431-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110436-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110440-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110441-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110444-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110447-jpg/
/album/ustav-romskych-europskych-studii-slavnostne-otvorenie-ar-2012-2013-v-novych-priestoroch-slavnostna-imatrikulacia-studentov-/p1110445-jpg/

—————


Fotoreportáž z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie "Rodina v II. decénniu 21. storočia" - Praha 4.12.2012

/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110453-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110455-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110458-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110460-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110463-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110464-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110466-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110471-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110473-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110478-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110479-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110480-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110492-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110498-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110499-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110500-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110501-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110505-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110509-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110511-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110516-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110517-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110520-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110529-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110531-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110534-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110535-jpg/
/album/fotoreportaz-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rodina-v-ii-decenniu-21-storocia-praha-4-12-2012/p1110541-jpg/

—————