doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


SAWICKI, Silvester - Š0KOVÁ, Katarína. 2017. Etické a sociálne aspekty existenciálnej dimenzie človeka. Trenčín : SpoSoIntE, 2017. 126 s. ISBN 978-80-89533-19-0.

04.02.2017 18:30

 

 

—————

Späť