doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina v II.decénniu 21. storočia dňa 4.12. 2012 v Prahe

07.07.2012 11:02

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Ústav sv. Cyrila a Metóda Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Partizánske

Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR Trenčín

 

Vás zvou na

2. ročník mezinárodní vědecké konference 

konanej pod záštitou rektora Univerzity Jana Amose Komenského Praha

doc. PhDr. Luboše Chaloupky, CSc.

 

Rodina  v II. decénniu 21. století

 

se zaměřením na péči o jedince se zdravotním postižením, možnosti podpory dětí
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a kvalita života seniorov

 

Konference se uskuteční v úterý  4.12.2012  od 10:00 do 18:00 hodin ve společenském sále Domova pro seniory Malešice, Rektorská 577, Praha 10

https://www.malesiceds.cz/cesta.htm

 

Termín pro uzavření přihlášek s aktivní účastí je  5.11. 2012

 

Jednotlivé sekce konference:

    I.    Rodina v II. decénniu 21.století 

II.  Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

     Zdravotní postižení

     Zdravotní znevýhodnění

     Sociální znevýhodnění

III. Péče o seniory v rodině

IV. Kvalita života seniorů

 

Odborní garanti konference:

prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.

prof. PhDr. Miroslav  Kodým, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Jirák, DrSc.

 

Jednací jazyk konference:

čeština, slovenština

Předběžné informace pro účastníky konference:

Závazná přihláška na konferenci včetně anotace příspěvku:

https://www.ujak.cz/veda-a-vyzkum/vedecke-akce-ujak/rodina-v-ii-deceniu-21-stoleti/

 

Přihlášky včetně anotace příspěvku zasílejte na email

Ing. Kateřiny Lendrové: lendrova.katerina@ujak.cz

 

Termín pro uzavření přihlášek s aktivní účastí je 5.11.2012

Dotazy a informace: 

PhDr. Lenka Petelíková  petelikova.lenka@ujak.cz,

 

Jednotlivé sekcie vedeckej konferencie budú prebiehať v príjemnom prostredí sociálneho zariadenia domova. Stačí si len kliknúť na link   www.malesiceds.cz

Pozvánka Rodina v II.decénniu 21. století.pdf (217,8 kB)

Záväzná prihláška Rodina II.xls (137,5 kB)

Pokyny pro tvorbu příspěvku.doc (96,5 kB)

 

Kontaktní adresa: 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Akademické poradenské centrum UJAK
PhDr. Lenka Petelíková
Roháčova 89
130 00 Praha 3
Česká republika

e-mail: petelikova.lenka@ujak.cz, e-mail: landova.marie@ujak.cz

—————

Späť