doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


3. Česko-Slovenská vedecká konferencia v Bratislave 29.-30.4.2011

23.12.2010 20:14

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Bratislave, 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií  v Prahe 

a  Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

v spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského v Prahe

 

Vás  pozývajú  na

 

3. Česko-Slovenskú vedeckú konferenciu

 

Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

 

pod záštitou

 

Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc.

rektora VŠZaSP sv. Alžbety  v Bratislave

 

Konferencia sa koná v dňoch  29. – 30. 4. 2011

v priestoroch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., nám. 1. mája, Bratislava, Slovenská republika

Pozvánka na 3. Č-S vedeckú konferenciu.doc (2,7 MB)

Prihláška Sociálna integrácia.doc (213 kB)

pozvanka print 4-1str.jpg (5,3 MB)

pozvanka print 2-3str.jpg (4,4 MB) 

 

—————

Späť