doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Bohuslav Kráľovič TRNAVSKÉ ŽELEZNICE - uvítanie knihy dňa 22.11.2018 o 14,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Trnave (súčasť programu konferencie Železnice v Trnavskom regióne)

09.11.2018 14:14

—————

Späť