doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Brtko, P. - Ladický, B. 2023. DETSKÉ MESTEČKO V OBRAZOCH, Trenčín: SpoSoIntE 2023, 106s. ISBN 078-80-89533-45-9.

12.06.2023 11:22

Pblikáciu si môžete objednať u autora: ladicky.b@gmail.com

—————

Späť