doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Celovečerný film: STOL PRE 14

17.03.2016 19:34

Celovečerný film z prostredia Detského mestečka Trenčín-Zlatovce. Hrajú: Ivan Mistrík, Jaroslava Obermaierová, Ivan Rajniak, Alžbeta Bartová, Zora Kolinská, Miloš Pietor, Andrea Timková, Karol Csolle, Zuzka Pravňanská a ďalší. Réžia Andrej Lettrich. Pozri na:

https://www.youtube.com/watch?v=euOjInkR9_g

alebo

https://plus.google.com/+MgrBranislavLadick%C3%BD/posts/bxcRPZkZCpM?cfem=1

—————

Späť