doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Doktorandské štúdium – Ph.D. Témy dizertačných prác

19.10.2012 20:00

Vypísané aktuálne témy dizertačných prác v odbore Špeciálna pedagogika. Záujemcovia o doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť:

Univerzita Jana Amose Komenského

Roháčova 64

130 00 Praha 3

Česká republika 

https://www.ujak.cz/studium/pro-zajemce-o-studium/doktorske-studium/specialni-pedagogika/

 

Okruhy disertačních prací – přijímací řízení

Školitelé - témata

 

PaedDr. Lubomír Bajcura, Ph.D. (LBajcura@grvs.justice.cz)

Penitenciární péče s odsouzenými

 

Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. (jazde.helusovi@seznam.cz)

Socializace dětí a dospívajících s postižením.
Životní plány dětí a dospívajících s postižením.

 

doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. (kocurova.marie@ujak.cz)

Poruchy dyslektického spektra u studentů vysokých škol

 

prof. PhDr. Miloslav Kodým, CSc. (kodim.miloslav@ujak.cz)

Kreativní přístupy k postiženým dětem

Emocionální inteligence speciálního pedagoga

 

doc. PhDr. Antonín Kozoň, Ph.D. (antonin@kozon.cz)

Sociální fenomén týraných žen a jeho vliv na výchovu jejich dětí

Etopedická prognóza v penitenciárním zacházení

Důsledky prizonizace na sociální prognózu po dlouhodobém věznění

Faktor spolupatřičnosti v reedukaci delikventní mládeže

 

doc. RNDr. Jitka Machová, CSc. (machova.jitka@email.cz)

Problematika HIV/AIDS v učivu základní školy

 

PhDr. Zoja Šedivá, Ph.D. (zojas@seznam.cz)

Prožitkové učení u dětí s poruchou komunikace

 

doc. PhDr. Eva Šotolová, Ph.D. (anna.issa@atlas.cz eva.sotolova@pedf.cuni.cz)

Závislosti na návykových látkách

 

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (lea.kvetonova@pedf.cuni.cz)

Kvalita života osob se zrakovým postižením

 

prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc. (vasek@sapientia.name)

Funkční gramotnost u osob s mentálním  postižením

 

Témy dizertačných prác UJAK.pdf (32,6 kB)

—————

Späť