doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Fotoreportáž z čitárne Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave - 21.2.2019.

22.02.2019 11:30

Rozprávanie s Markom Englerom nielen o najnovšej knihe dobovyých fotografií trenavských železníc a histórie Trnavy BOHUSLAVA KRÁĽOVIČA, neúnavného zberateľa a milovníka mesta Trnavy. Moderoval Martin Jurčo. Foto Tono Kozoň.

—————

Späť