doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Hejdiš, M., Kozoň, A., Paľun, M.: Profesionálna rodina. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 144s. ISBN 978-80-89533-03-9.

01.07.2011 21:37

—————

Späť