doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A. - Čavarová, J. (Ed.): Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, odsúdených a obvinených. Bratislava: GR ZVJS, 2004, 251s. ISBN 80-969244-3-5.

01.12.2009 09:13

—————

Späť