doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A. - Hejdiš, M. a kol.: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 446s. ISBN 978-80-89533-02-2.

23.06.2011 20:07

—————

Späť