doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A. - Hejdiš, M.: Profesionálna rodina. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín: SpoSoIntE, 2011, 23s. ISBN 978-80-89533-00-8.

23.02.2011 09:16

—————

Späť