doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A. - Hejdiš, M.: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Zborník abstraktov.Trenčín: SpoSoIntE, 2011. ISBN 978-80-89533-01-05

26.04.2011 22:00

—————

Späť