doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A.: Patopsychológia psychopatológia postihnutých v socializácii. Trenčín: SpoSoIntE, 2010, 174s. ISBN 978-80-970121-7-5.

14.08.2010 15:22

—————

Späť