doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A.: Psychológia osobnosti v socializácii. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 160s. ISBN 978-80-970121-2-0.

18.07.2009 16:25

—————

Späť