doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A.: Sociálna práca s rizikovým klientom. Trenčín: SpoSoIntE, 2009, 68s. ISBN 978-80-970121-6-8.

01.12.2009 09:50

—————

Späť