doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A.: Úvod do patopsychológie postihnutých. Trnava: Personal Consultant, 2007, 156s. ISBN 978-80-969668-3-7.

18.07.2009 15:53

—————

Späť