doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Kozoň, A.: Základy andragogiky pre špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov. Trenčín, SpoSoIntE, 2012, 72 s. ISBN 978-80-89533-08-4.

15.01.2012 18:12

—————

Späť