doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


KOZOŇ, Antonín a kol. 2013. Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín. Trenčín : SpoSoIntE, 2013. 474 s. ISBN 978-80-89533-10-7.

02.12.2013 22:01

—————

Späť