doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


KOZOŇ, Antonin a kol. 2016. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. Trenčín : SpoSoIntE, 2016. 242 s. ISBN 978-80-89533-18-3.

05.01.2017 15:06

—————

Späť