doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


KOZOŇ. Antonín a kol. Etické otázky (ne)slobody. Trenčín : SpoSoIntE, 2012. 214 s. ISBN 978-80-89533-09-1.

10.12.2012 18:20

—————

Späť