doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Matulay, S. 2022. Základy sociológie pre študentov sociálnej práce. Trenčín: SpoSoIntE 2022. 136s.ISBN 978-80-89533-41-1.

01.10.2022 11:53

Klikni na stiahnutie:  Matulay S. Základy sociológie.pdf 

—————

Späť