doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Matulay, S. (Ed.). Rómovia vo vybraných príspevkoch na romologických konferenciách v rokoch 1995 – 2009.Trenčín: SpoSoIntE 2022. 206s.ISBN 978-80-89533-40-4

12.06.2022 17:42

—————

Späť