doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Matulay, Stanislav. 2021. Cigáni (Rómovia) na historickom území Slovenska (14.-20 storočie). Trenčín : SpoSoIntE 2021. 122s. ISBN 978-89533-36-7.

02.12.2021 17:50

Klikni na stahnutie: SpoSoIntE Matulay Cigáni.pdf

—————

Späť