doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

21.02.2012 21:40

Predseda Vedeckej rady  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava oznamuje konanie verejnej inauguračnej prednášky v odbore ošetrovateľstvo doc. PhDr. Vlastimila Kozoňa, PhD. Prednáška na tému „Systém vzdelávania a profesionálneho oceňovania v ošetrovateľstve v systéme rakúskeho zdravotníctva a porovnanie so Slovenskom“ sa bude konať dňa 29. februára 2012 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti rektorátu, Nám. 1. mája č.1 v Bratislave

—————

Späť