doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


2. Slovensko-Česká vedecká konferencia 23.-24.4.2010 v Prahe

18.02.2010 20:43

Súkromná vysoká škola ekonomických štúdií v Prahe, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej prác sv. Alžbety v Bratislave a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR

poriadali

2. medzinárodnú slovensko-českú konferenciu

SOCIÁLNE, EKONOMICKÉ, PRÁVNE A BEZPEČNOSTNÉ OTÁZKY SÚČASNOSTI (Česká a Slovenská republika na počiatku milénia)

Pozri foto z konferencie na https://vssv.alzbety.meu.zoznam.sk/

Pozri zborník príspevkov z konferencie: 

Nečas, S. a kol. (Ed.) Sociální, ekonomické, právni a bezpečnostní otázky současnosti.pdf (5,6 MB) 

Pozvánka_23.-24.4.pdf (256 kB)

—————

Späť