doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Radková, L. a kol: Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, 202 s. ISBN 978-80-89533-07-7.

31.12.2011 15:56

—————

Späť