doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


RECENZIA kolektívnej monografie Kozoň, A. a kol. Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti (V.Kusin)

07.01.2016 20:05

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ, ISSN 1335-1109, č.1/2015.

 

Prof. PhDr. Vasko Kusin, DrSc. RECENZIA.doc - klikni na stiahnutie

—————

Späť