doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


RECENZIA publikácie Kozoň, A. a kol. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie. (V.Kusin)

21.02.2017 22:03

 

Slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ-ISSN 1335-1109- č.4/2016 

Klikni na kliknutie:

Recenzia Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie.pdf

 

 

—————

Späť