doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


RODINNÉ PRÍBEHY BEZ RODÍN

17.06.2015 20:12

Vyšla nám v spoluautorstve knižka, ktorí sme ako deti prežili kus života v Zlatovciach (Detské Mestečko).

Názov knižky :

Autor : kolektív autorov detského mestečka 

Recenzenti: Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., PhDr. Vladimír Vachalík, CSc. 

Vydavateľ: H plus

Link na vydavateľa knižky : https://www.hplus.sk/title.php?id=92

 

Popis knižky:
Prichádza k Vám publikácia. Kniha výpovedí detí o časti ich života, ktorú prežili v Detskom mestečku Zlatovce. Výpoveď o tom, čo všetko im do života dalo, ale i o pocitoch krivdy, bolestiach i hneve, keď po „transformácii" zariadenia prišli o svoj domov a o „svojich" ľudí. Je to aj kniha o dvoch skupinách dospelých. Na jednej strane o tých, ktorí tam s deťmi žili vo svojich rodinách, i o tých, ktorí s Detským mestečkom nejako spolupracovali; na druhej strane nepriamo i o tých, ktorí sa rozhodli Detské mestečko zrušiť.

„Moja mama bola znásilnená a po tomto hroznom čine som prišla na svet ja. Nemala podmienky na to, aby ma vychovala, tak som skončila v dojčenskom ústave. Bola som tam do 3 rokov a potom ma premiestnili do Detského mestečka Trenčín -- Zlatovce. Zadelili ma do rodinnej bunky Hnátovcov. Vyrastala som medzi staršími deťmi a deťmi vychovávateľov -- Martinkou a Jozefom (výpoveď bývalého chovanca Detského Mestečka, Trenčín -- Zlatovce v knižke Rodinné príbehy bez rodín ).

„Aj po mojom odchode z Detského mestečka som stále sledoval vývoj a ďalšie formovanie tohto detského domova. Dnešná podoba DM už nemá nič spoločné s ideou a základným mottom autorov jeho vzniku -- myšlienkou vytvoriť veľký komplex detského domova rodinného typu, kde budú umiestnené veľké súrodenecké skupiny a deti, u ktorých je predpoklad, že nebudú dané na adopciu alebo sa nevrátia k svojim rodinám. Autori vytvorili dokonale premyslený a na tú dobu nadčasový komplex, ktorý tvoril akýsi pomyselný samostatný štát v štáte, na ktorý bola vtedajšia Československá socialistická republika právom hrdá. Detské mestečko Trenčín -- Zlatovce bolo obdivované všetkými krajinami, a to aj krajinami západného bloku. S ľútosťou pozorujem, ako Detské mestečko chátra a upadá do zabudnutia tejto spoločnosti ako nechcené a odhodené dieťa" (výpoveď bývalého chovanca Detského Mestečka, Trenčín -- Zlatovce v knižke Rodinné príbehy bez rodín ).

Branislav L A D I C K Ý, Mgr. - spoluautor 

Vzostup a pad - Detskeho mestecka.doc (78336)

PSEUDOTRANSFORMÁCIA.pdf (77324)

—————

Späť