doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Sawicki, S. (ed.) a kol.: Psychospirituální dimenze osobnosti. Ústí nad Labem: UJEP, 2009, 194s. ISBN 978-80-7414-162-1.

01.12.2009 09:25

—————

Späť