doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Vedecká konferencia Etické otázky (ne)slobody dňa 12.12.2012, Banská Bystrica - Trenčín

27.10.2012 19:19
Ústav rómskych európskych štúdii sv. Sáry de Marseille Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Banská  Bystrica a Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR - Trenčín

Vás pozývajú

na virtuálnu vedeckú konferenciu na tému

ETICKÉ OTÁZKY (NE)SLOBODY

Tematické okruhy:

-        Prirodzenosť človeka a jeho etika

-        Etika slobody jedinca a menšín v spoločnosti

-        Inštitucionálna nesloboda a jej dôsledky

-        Sloboda médií a ich etika

-        Vária

Moderátori:

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

PaedDr. Milan Hejdiš, PhD.

 

Prihlášku a referát (pozri pokyny) zasielajte do 22.11.2012 na mailovú adresu sposointe@gmail.com s identifikačnými údajmi meno, priezvisko, akademícké tituly, povolanie, zamestnávateľ a mailová adresa  xxxxx@gmail.com na komunikáciu cez Google Talk.

Priame vystúpenie  pre prihlásených účastníkov konferencie bude v priebehu dňa 12.12.2012 prostredníctvom Google Talk - www.sposointe.eu .

Výstupom konferencie bude recenzovaná kolektívna monografia (ISBN) vydaná zdarma vydavateľstvom SpoSoIntE.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Pozvánka Etické otázky (ne)slobody.pdf (125,4 kB)

Pokyny pre zverejnenie referátu.doc (107 kB)

 

Obálka knihy Etické otázky (ne)slobody.pdf (351,5 kB)

—————

Späť