doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


1. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v Partizánskom 24.2.2011

23.12.2010 21:33


VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

SV. ALŽBETY V BRATISLAVE

detašované pracovisko sv. Cyrila a sv. Metoda Partizánske,

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO V PRAHE

pobočka UJAK Starý Hrozenkov,

SPOLOČNOSŤ PRE SOCIÁLNU INTEGRÁCIU V SR 

a MESTO PARTIZÁNSKE

Vás pozývajú na

vedecko - odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

PROFESIONÁLNA RODINA

pod záštitou

prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., Dr.h.c. mult.

rektora Vysokej školy zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety

doc. PhDr. Luboša Chaloupku, CSc.

rektora Univerzity Jana Amose Komenského

PaedDr. Jozefa Božika, PhD.

primátora mesta Partizánske

24. február 2011

 

Pozvánka Profesionálna rodina.pdf (58,4 kB)

Šablóna príspevku.pdf (272,2 kB) 

Návratka Profesionálna rodina.doc (135 kB)

navratka Rodina.pdf (95,3 kB) 

—————

Späť