doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Virtuálna vedecká konferencia na www.sposointe.eu dňa 12.12.2012.

10.12.2012 18:14

10.00-12.00 hod. - moderátor PaedDr. Milan Hejdiš, PhD.

13.00-15.00 hod. - moderátor doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Koordinátor doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Otázky do diskusie sa kládli autorom kliknutím na link https://www.sposointe.eu/ na pravej strane nad zverejneným abstraktom referátu. Taktiež mohli osloviť osobne autorov referátu prostredníctvom Google Talk s možnosťou audiovizualizácie, tak ako je to počas prestávok na kamenných konferenciách. Kolektívna monografia s úplnym znením referátov je zverejnená v rubrike Knihy aj na tejto webovej stránke. Obdobne bude prebiehat virtuálna medzinárodná vedecká konferencia na tému "Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín" dna 12.12.2013 na webovej stranke www.sposointe.eu .

—————

Späť