doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Počas prestávky - doc. Matulay (učebňa C)

Počas prestávky - doc. Matulay (učebňa C)

—————

Späť