doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Dr. Gašparíková a doc. Kozoň pri vydávaní potvrdení o účasti (učeňa C)

Dr. Gašparíková a doc. Kozoň pri vydávaní potvrdení o účasti (učeňa C)

—————

Späť